Welkom bij het PFCorner-systeem om een post/spot/download toch compleet te kunnen
bekomen/downloaden
.

Het contact email-adres voor (aan)vragen, verzoekjes, suggesties, feedback of
iets anders: nzbTWEEnzbATpfcornerPUNTnl (of nzbTWEEnzbATpfcornerPUNTbe).

Ben je PFCorner-klant: zet je User-ID in het onderwerp van de email.
Geen Klant? Zet Z999 (User-ID voor non-klanten) in het onderwep van de email.
Dit maakt het vinden van legitieme email tussen de spam een stuk eenvoudiger.

Onze GRATIS NZB-service is de enige oplossing ('work around') voor de meeste
usenet-download problemen. We proberen (linksom of rechtsom) een NZB-probleem
tot een goed einde te brengen! Stuur een probleem-NZB per email en je krijgt
(met een beetje mazzel) een werkend NZB-bestand retour. Of we sturen het via
Resilio-Sync (voorheen BTsync) naar je toe. Zo eenvoudig is het.

De kans op succes is vrij hoog, maar is helaas erg afhankelijk van HOE (technisch) de
uploader zijn (haar) werk heeft gedaan (en daar schort helaas nog wel eens wat aan).

Het is beter om de huidige usenet-leverancier te stoppen en naar ons over te stappen.
Bij PFCorner heb je unmetered (ook bekend als 'unlimited') voor 20-30 Euro/jaar.

Dit is ook bruikbaar om bijvoorbeeld 'grote' spots in 'kleine' delen te bekomen.